Dotace na fotovoltaiku 2024: Co se mění v Nová zelená úsporám?

Od září 2023 vstoupily v platnost nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), k menším změnám došlo ještě od 15. února 2024. Maximální dotace na fotovoltaiku se snížila, žádost se zjednodušila a 10% dotační bonus platí ve více obcích. Jaké další změny v dotacích na fotovoltaiku nastaly?

Maximální dotace na fotovoltaiku je 160 000 Kč

Výše podpory se spočítá jako součet dotací na jednotlivé části fotovoltaického systému, tedy instalovaného výkonu FVE a kapacity baterií. Maximální výše dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaiku se od února 2024 snížila z 200 000 Kč na 160 000 Kč pro jeden rodinný dům. Zároveň ale došlo ke zlevnění fotovoltaických systémů, a tak se pořízení fotovoltaiky vyplatí víc než dřív.

Instalované části systému FVE Výše podpory od 15. 2. 2024
Základní výše podpory 35 000 Kč
Základní výše podpory s využitím tepelného čerpadla 60 000 Kč
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
Za každou 1 kWh akumulačního systému 8 000 Kč
Maximální celková dotace na fotovoltaiku (bez bonusů) 160 000 Kč

Zároveň byly zavedeny dodatečné bonusy 10 000 Kč za připojení bojleru a 30 000 Kč za kombinaci se zateplením. V případě jejich využití se tak maximální dotace na fotovoltaiku zvyšuje na 200 000 Kč. Navíc můžete i nadále využít kombinační bonus ve výši 10 000 Kč za každé další opatření.

Máte nárok na dotační bonus pro znevýhodněné kraje a obce? Pak si připočtěte ještě 10% bonus. Ten se počítá z výše dotace bez započtení ostatních bonusů.

Bonus Podmínky Výše podpory od 15. 2. 2024
Připojení bojleru Napojení zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu min. 120 litrů k fotovoltaické elektrárně 10 000 Kč
Kombinace se zateplením domu Kombinace fotovoltaiky s opatřením v oblasti A (např. zateplení stěn, střechy) 30 000 Kč
Kombinační bonus Kombinace fotovoltaiky s jiným podporovaným opatřením v rámci jedné žádosti 10 000 Kč za každé další opatření
Bonus pro vybrané kraje a obce Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský kraj + vybrané obce s rozšířenou působností a území́ bývalých vojenských újezdů (podrobná tabulka níže) 10 % z celkové výše dotace bez ostatních bonusů

Příklad výpočtu dotace na FVE

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 9,89 kWp + baterie s kapacitou 11,60 kWh

  • Základní výše podpory je 35 000 Kč.
  • Výkon 9,89 kWp se vynásobí 8 000 Kč, tj. 79 120 Kč.
  • Kapacita baterií 11,60 kWh se vynásobí 8 000 Kč, tj. 92 800 Kč.
  • Po sečtení jednotlivých položek by dotace vyšla na 206 920 Kč, ale maximální výše podpory je 160 000 Kč, a tudíž bude vyplaceno 160 000 Kč.
  • Pro rodinný dům s nárokem na 10% dotační bonus by celková výše podpory byla 176 000 Kč.

Podívejte se, jak taková instalace vypadá v praxi na našem Facebooku.

Limity pro přetoky do sítě

Změny v dotacích na fotovoltaiku od února 2024 zahrnují také omezení přetoků do sítě. Zatímco dříve jste si mohli s distributorem sjednat neomezené přetoky do sítě, nově může rezervovaný výkon činit pouze 50 % instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny. Pro fotovoltaiku o výkonu 10 kWp to znamená přetoky maximálně 5 kW. Tato podmínka je závazná po celou dobu, i v případě navýšení výkonu systému.

10% dotační bonus pro více obcí

Na 10% dotační bonus nadále dosáhnou obyvatelé Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Nově se však navýšení dotace na solární panely týká i hospodářsky a sociálně ohrožených území v 1 388 obcích na území ostatních krajů.

Pro žádost o dotaci NZÚ už není třeba projektová dokumentace

Žádost o dotaci na fotovoltaiku se zrychlila a zjednodušila, protože už není nutné dokládat projektovou dokumentaci. To šetří problémy v případech, kdy při instalaci solárních panelů dojde k jakékoliv změně (např. jiné uspořádání panelů na střeše). Se zrušením projektové dokumentace souvisí také zrušení příspěvku 5 000 Kč na její zpracování.

Nově se k žádosti o NZÚ přikládá pouze vyhodnocení úspor a přínosů opatření – tedy jinými slovy výpočet návratnosti. V Solar Brothers zpracováváme tuto kalkulaci automaticky a zdarma jako součást cenové nabídky.

Co je nutné splnit pro nárok na Zelenou úsporám na fotovoltaiku

Solární panely pořízené s dotací NZÚ

Maximální podporovaný výkon 10 kWp

Maximální podporovaný výkon systému činí 10 kWp. Na střechu sice můžete nainstalovat panely o vyšším výkonu, ale na kWp nad limit už nedostanete podporu. Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.

Pouze pro nově instalované fotovoltaiky

Dotace Nová zelená úsporám se vztahuje jen na nově instalované systémy. Nelze ji čerpat na úpravy stávající fotovoltaiky, a to ani na rozšíření systému o bateriové úložiště.

Správná kapacita baterie

Pro uplatnění dotace na baterie musí být jejich kapacita (v kWh) v rozmezí jednonásobku až dvojnásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky (v kWp).

Například pro výkon fotovoltaiky 7 kWp musí mít bateriové úložiště kapacitu 7 až 14 kWh. Můžete si nainstalovat nižší i vyšší kapacitu akumulátorů, ale tím pádem musíte počítat s omezením dotace. Na akumulaci pod 7 kWh nelze využít žádnou podporu. Ani na dodatečné kWh nad kapacitu 14 kWh už vám nebude vyplacena vyšší dotace.

Lithiová baterie

Nová zelená úsporám podporuje výhradně systémy s lithiovými bateriemi. Na akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe se dotace na fotovoltaiku nevztahuje.

Správné umístění

Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě nebo na doplňkové stavbě u rodinného domu (např. garáž, kůlna), případně na speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezovala vegetaci a její údržbu.

Připojení k distribuční síti

Podmínkou dotace na fotovoltaiku je připojení solární elektrárny k distribuční síti. Výjimku získáte pouze v případě, že rodinný dům není vůbec připojen k distribuční soustavě nebo z důvodu, že provozovatel distribuční soustavy připojení FVE systému nepovolil. Na dotaci tak dosáhnou i domácnosti v oblastech, kde se již naplnila kapacita pro připojení fotovoltaických elektráren do distribuční soustavy.

Splnění technických parametrů

Podmínky Nová zelená úsporám stanovují také přesné technické parametry, které musí fotovoltaická elektrárna splňovat, aby pro ni dotace platila. Jedná se například o účinnost fotovoltaických panelů nebo měniče. S námi můžete být bez obav – solární elektrárny nainstalované Solar Brothers splňují veškeré technické parametry potřebné pro získání podpory.

10 tipů, jak se nespálit při výběru firmy na fotovoltaiku

10 tipů, jak se nespálit při výběru firmy na fotovoltaiku

Nekoukejte jen na nízkou cenu. Čtěte recenze, chtějte služby na klíč a garantovanou rychlost dodání. Co dalšího zvážit při výběru firmy na fotovoltaiku?

Číst článek

Dotace na fotovoltaiku i pro chatu

V nových podmínkách NZÚ zůstává možnost čerpat dotaci na fotovoltaiku instalovanou na rekreační objekty (chaty a chalupy bez čísla popisného). Podmínkou je, že má někdo v objektu trvalé bydliště alespoň 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci NZÚ. To doložíte kopií občanského průkazu nebo výpisem z registru obyvatel. Jiné dokumenty (např. platby za popelnice, internet nebo potvrzení z obecního úřadu) nejsou dostačující.

Od kdy platí Nová zelená úsporám 2023?

Příjem žádostí o dotaci NZÚ podle starých podmínek skončil 30. června 2023, v červenci a srpnu 2023 proběhly dotační prázdniny. O podporu podle nových pravidel můžete žádat od září 2023. Nejnovější změny dotace na fotovoltaiku 2024 (snížení na 160 000 Kč, limity na přetoky do sítě) vstoupily v platnost 15. února 2024.

O dotaci Nová zelená úsporám můžete žádat i zpětně, a to na projekty realizované po 1. lednu 2021.

Jak podat žádost o dotaci na FVE

Žádost o dotaci Nová zelená úsporám nemusíte podávat svépomocí. Postaráme se o kompletní vyřízení dotace na fotovoltaiku. Nechte si od nás vypracovat nezávaznou cenovou nabídku a zjistěte, na jak vysokou dotaci dosáhnete.


Nejčastější dotazy k dotacím na fotovoltaiku

Jaká je maximální dotace na fotovoltaiku?

Maximální výše dotace na fotovoltaiku činí 160 000 Kč bez bonusů. Podpora tak pokryje až polovinu ceny fotovoltaiky.

Kde podat žádost o dotaci na fotovoltaiku?

Žádost o dotaci na FVE se podává elektronicky přes AIS SFŽP ČR. Naši zákazníci si ale se složitou administrativou nemusí dělat starosti, veškeré náležitosti za ně vyřídíme.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace na fotovoltaiku?

Žádost o dotaci se odesílá po instalaci fotovoltaiky, jakmile od distributora získáte povolení k připojení do sítě. Po odeslání žádosti trvá vyplacení dotace asi 6–8 týdnů.

Lze získat dotaci na solární panely zpětně?

Ano, dotaci na solární systémy lze získat na projekty realizované po 1. lednu 2021.

Do kdy platí dotace na fotovoltaiku?

Dotace na fotovoltaiku nekončí. K přechodnému pozastavení příjmu žádostí došlo pouze v létě 2023, kdy se přecházelo na nové podmínky programu Nová zelená úsporám.

Lze získat dotaci i na rekreační objekt?

Ano, můžete žádat o dotaci na chatu a jiný rekreační objekt, pokud v něm někdo má evidované trvalé bydliště alespoň 24 měsíců před podáním žádosti.

Jak žádat o dotaci pro seniory na fotovoltaiku?

Nová zelená úsporám Light, známá jako dotace pro důchodce, se nevztahuje na instalaci fotovoltaiky k výrobě elektřiny, ale pouze na solární ohřev vody.

Existuje dotace na rozšíření fotovoltaiky?

Momentálně neexistuje žádná dotace na rozšíření fotovoltaiky.

Jaké jsou dotace na fotovoltaiku pro firmy?

Od března 2024 se spouští čtyři nové výzvy RES+ v rámci dotačního programu Modernizačního fondu MŽP. Pokud máte ve firmě zájem o instalaci fotovoltaiky do 50 kW, kontaktujte nás.

Nechte to celé na nás!

Zanechte nám na sebe kontakt a náš obchodní zástupce se Vám nezávazně ozve s konzultací ohledně montáže fotovoltaické elektrárny u Vás doma.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení nezávazné konzultace.

Kontaktujte nás

Solar Brothers s. r. o.

Domažlická 1256/1,
Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 17398908

C 371044 vedená u Městského
soudu v Praze
Kontakty

Karel Černý, jednatel
+420 736 751 763
karel.c@solarbrothers.cz

Pavel Kasal, jednatel
+420 775 652 451
pavel.k@solarbrothers.cz
Kde působíme

Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Vysočina
mapa